درباره من

شناخت صنایع و تلاش برای حل مسائل و چالش های آن ها برای من بسیار لذت بخش است. داشتن مدرک مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی و مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع ارشد، این امکان را برای من فراهم کرده تا از دو جنبه جزئی نگر و کلی نگر به چالش های سازمانی نگاه کنم؛ به عبارت دیگر، در هنگام حل مسائل محدود سازمان، تصویر کلی از چشم انداز آن را در ذهن داشته باشم.
تمرکز بر تحول دیجیتال به عنوان یک پارادایم شیفت در صنایع و سازمان ها، موضوعی است که در سال های اخیر من را به خود مشغول کرده. مفهومی که توانسته اَبَر سازمان هایی که به این حوزه بی‌توجه بوده‌اند را کنار زده و استارتاپ های کوچکی را تبدیل به رهبر بازار نماید. زمینه هایی نظیر مدیریت پروژه‌های تحول دیجیتال، اخلاق در عصر دیجیتال، تحلیل کسب و کار و ارائه محصولات دیجیتال برای بقا در عصر دیجیتال، موضوعی است که تلاش دارم تا در آن تجربه کسب کنم.

سوابق کاری

تحصیلات آکادمیک

فعالیت‌های آکادمیک