دانلود خلاصه کتاب داروینیسم دیجیتال

داروینیسم دیجیتال (2018)، کتابی است که به مقایسه مفهوم تکامل داروین، با عصر دیجیتال می پردازد. تام گودوین، نویسنده کتاب، ادعا می کند که در عصر حاضر نیز، همانطور که در نظریه داروین بیان شده، گونه هایی که توانایی بیشترین انطباق را با محیط خود داشته باشند، می توانند بر سایر گونه ها، فائق آیند. همانطور که در بخشی از کتاب آورده شده: 

داروینیسم دیجیتال به معنای قوی‌ترین یا ثروتمندترین بودن نیست. چابکی و تطابق سریع با محیط اطراف، ویژگی اصلی گونه‌های موفق در عصر دیجیتال خواهد بود. شرکت‌های امروزی، با تحقیق و توسعه روی جدیدترین فناوری‌ها و آمادگی برای پیاده‌سازی آن‌ها در هسته اصلی کسب‌وکار خود، می‌توانند پیشرو بازار باقی بمانند. همچنین، با گذر از مدل‌های سنتی و کلیشه‌ای، همیشه راه برای نوآوری و خلق ارزش در غیرمنتظره‌ترین محصولات وجود خواهد داشت. ایجاد تجربه یکپارچه، هدف اصلی شرکت‌هایی است که به دنبال بقا در عصر دیجیتال خواهند بود.  

Tom Goodwin

با مطالعه خلاصه این کتاب، متوجه خواهید شد که چرا شرکت های بزرگ و کهنه کار، نسبت به شرکت های جدید و نوپا، وضعیت بدتری دارند و چگونه می تواند در عصر تحول و برافکنی دیجیتال، یک شرکت پیشرو باقی بمانید.