دانلود کتابچه «نقشه‌راه بازآفرینی کسب‌وکار»

ایجاد تحولات و استمرار در نوآوری ها، شاه کلید موفقیت سازمان ها می باشد. این نکته، موضوع اصلی کتاب «نقشه راه بازآفرینی کسب و کار» اثر جاش لینکنر است. در این کتاب که خلاصه آن از طریق لینک زیر قابل دانلود است، با استفاده از مثال‌های متنوع و جذاب از کسب و کارهای موفق و شکست خورده، دلایل پیشرو بودن سازمان ها را در عصر دیجیتال در این موارد مطرح نموده است:
– بازآفرینی مستمر
– متناسب سازی ساختاری سازمانی برای عصر دیجیتال
– بازطراحی فرایند توسعه محصول
– مشتری محوری افراطی
– تحول ارزش های فرهنگی
– بازنگری در دسته بندی مشتریان هدف
– دگرگونی اهداف مدیران سازمان