چرا سازوکارهای حکمرانی دیجیتال شکست می خورند؟

در مطالب قبلی به مفهوم حکمرانی دیجیتال و سازوکارهای آن اشاره کردم. اما با وجود اهمیت حکمرانی تحول دیجیتال در تحقق اهداف سازمانی، برخی از چالش‌ها مانع از پیاده‌سازی دقیق چنین سازوکاری در سازمان می‌شود. توجه به این موارد می‌تواند شروع مناسبی برای ایجاد حکمرانی این چنینی در سازمان باشد:


– کمبود حس فوریت: ایجاد انگیزه در کارکنان برای موفقیت طرح‌های تحولی در سازمان ضروری است. بدون انگیزه، اقداماتی که در سازمان در نظر گرفته شده است به خوبی توسط کارکنان پیش برده نخواهد شد. به همین سبب، راهبران تحول می‌بایست با تصویرسازی از آینده ناخوشایندی که در صورت عدم تحول به دیجیتالی سازی رخ خواهد داد، احساس ضرورت و فوریت را بین اعضای سازمان ترویج دهند.

 
– ضعف در ایجاد ساختار راهبری تحول دیجیتال: در تغییرات وسیع سازمانی، نیاز به همکاری مستمر لایه مدیریتی و سطح عملیاتی سازمان می‌باشد. این همکاری بدون تلاش مدیران ارشد و حمایت فعالانه مدیرعامل سازمان عملی نخواهد بود.


– نبود چشم‌انداز استراتژیک: چشم‌انداز به معنای ایده‌هایی جذاب و ملموس از آینده‌ای است که سازمان می‌تواند به آن دست بیابد. چشم‌انداز مسیر تمامی اقدامات سازمان را معین می‌سازد و نقشه راه تحول دیجیتال بر مبنای آن طراحی خواهد شد. این موضوع همانند یک فانوس می‌تواند سازمان را از بی‌راهه نجات دهد، اما عدم آن باعث سرگشتگی در اقدامات دیجیتال خواهد شد.


– ضعف در اعلان اهداف تحول در سازمان: در صورتی که چشم‌انداز مناسبی طراحی شده باشد، نیاز به توجیه سازی کارکنان در ارتباط با دلایل حرکت به سمت این چشم‌انداز خواهد بود. ارتباط مستمر مدیران ارشد با کارکنان حوزه‌های عملیاتی می‌تواند در تبیین و ترجمه اهداف کلان به رویکرد روزمره آن‌ها کمک شایانی نماید.

 
– عدم حذف موانع دستیابی به چشم‌انداز دیجیتال: وجود چشم‌انداز و ترجمان مناسبی از آن در سطح سازمان به تنهایی برای جاری شدن این هدف در فرهنگ سازمان کافی نخواهد بود. تا زمانی که برخی از موانع از بین نروند، انتظار تغییر بی‌فایده خواهد بود. برای مثال، مدیران واحدهایی که با تغییر مقابله می‌کنند یا ساختار سازمانی که مسیر تحول را با کندی روبرو می‌کند، نمونه‌ای از این موانع می‌باشند.

 
– نرسیدن به اهداف کوتاه‌مدت: عدم تعیین و نرسیدن به اهداف کوتاه‌مدت، منجر به نارضایتی کارکنان خواهد شد. تعیین اهدافی که مستقیماً به چشم‌انداز سازمان ارتباط دارند، می‌تواند درک درستی از بابت جهت حرکت سازمان به کارکنان ارائه نماید.


– انحراف از هدف اصلی به دلیل موفقیت‌های اولیه: مسیر تحول دیجیتال، مسیر طولانی (در صورتی که از عبارت بی‌انتها استفاده نشود) است و یکی از دام‌هایی که حکمران دیجیتال باید آن را مدیریت نماید، عدم باقی ماندن در خوشی‌های ابتدای راه است.

 
– عدم توانایی در تغییر فرهنگ سازمان: یکی از مهمترین عوامل شکست تحول دیجیتال، عدم تغییر در فرهنگ سازمانی است. تا زمانی که تحول نتواند در عملکرد روزانه تمام سازمان تغییر ایجاد کند، به نقطه انتهایی خود نرسیده است و بدون شک برای این موضوع، نیاز به یک فرهنگ جدید، با ویژگی‌هایی که در عصر دیجیتال مورد نیاز است، خواهد بود.