تیم های چند حوزه ای و میان کارکردی، محدود به مهارت های نرم نیستند

حوزه های سازمانی یا مدیریتی مدت مدیدی است که خود را محدود به مباحث نرم کرده اند و ترجیحا به سمت ورود به مقوله های فنی و عملیاتی نرفته اند. این موضوع منجر به آن شده که در عصر دیجیتال که اولا فناوری و نرم افزار، حرف اول را می زند و ثانیا سرعت تحولات بسیار بالاست، نقش های این چنینی به مرور از چرخه تصمیم گیری چابک خارج شده و بدل به مانعی شوند که تیم های عملیات، با صرف هزینه اضافی آن ها را دور بزنند.

 

در مقاله 2021 مکنزی در ارتباط با نقش معماران سازمان در عصر دیجیتال (لینک در انتهای مطلب)، علاوه بر آمارهای قابل توجهی از بازطراحی چنین نقش هایی در سازمان های دیجیتال، به یک چالش اساسی اشاره شده است که بسیاری از تیم های میان کارکردی و چند حوزه ای (multidisciplinary) را مبتلا نموده است:
«در دنیای DevOps و مدیریت چابک، بسیاری از معماران سازمان بی استفاده و حتی چالش برانگیزتر خواهند بود!»

 

در ادامه این جمله که از بخشی از این گزارش برداشت شده است، اشاره شده که دلیل این اتفاق، دانش پایین معماران سازمان در حوزه های نرم افزاری و عدم رفع نیازهای تیم های عملیات و نرم افزاری عنوان شده است. در سازمان های دیجیتال، نرم افزار به مولفه اصلی هسته کسب و کار بدل شده است و سازمان حول این سیستم ها شکل گرفته است، پس اگر ماهیت این پدیده ها توسط طراحان سازمان به درستی درک نشود، ساختار و فرایند های طراحی شده، نمی تواند در راستای اعتلای این سرویس های دیجیتال و توانمندسازی تیم های توسعه آن بنا گردد.

 

همانند مطلب قبلی ام، به نظر می رسد که این گفتمان برای حوزه تحول دیجیتال نیز صادق است؛ شناخت دقیق مفاهیم سیستمی و نرم افزاری، پیش نیاز مقوله های سازمان دیجیتال (حتی در حوزه های غیر عملیاتی مثل منابع انسانی و فرهنگ) می باشد. در تبیین تحول دیجیتال، علی الخصوص در حوزه های میان رشته ای، نباید غرق در مقوله های نرم شد. دانش فنی (نه به معنای تخصص تمام و کمال، بلکه به معنای شناخت نزدیک)، می تواند برنامه ریزی و پیشنهادهای تیم تحول دیجیتال را به مراتب عملیاتی تر و جایگاه این تیم ها در سازمان را محکم تر و ضروری تر سازد.

 

*لینک مقاله مکنزی (2021) در ارتباط با نقش معماران سازمان در عصر دیجیتال:https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-enterprise-architects-need-to-evolve-to-survive-in-a-digital-world  

*لینک مطلب «سازمان دیجیتال، سازمان نرم افزار محور»:http://smhosseininasab.ir/1801/