تحقق تحول دیجیتال در اپراتورها و بدل شدن به اپراتور دیجیتال به چه معناست؟

تی ام فوروم به عنوان یکی از مراجع معتبر حوزه مخابرات، در یکی از گزارش های خود به این موضوع پرداخته که تحول دیجیتال در شرکت های مخابراتی و اپراتور به چه شکل انجام خواهد شد. طبق تجارب بین المللی، صنایع بانکی و مخابراتی، از جمله حوزه هایی هستند که با توجه به مخاطبانشان، رقبایشان و همچنین درآمدشان، زودتر از سایرین به سراغ مزایای تحول دیجیتال رفته اند.

 

تبدیل شدن از یک اپراتور مخابراتی و به یک اپراتور دیجیتال، چشم انداز بسیاری از اپراتورهای مطرح دنیا و حتی منطقه خودمان است؛ جایی که اپراتوری نظیر ترکسل (برای کشور ترکیه) نیز چنین هدفی را دنبال کرده و به دستاوردهای قابل قبولی نیز رسیده است؛ از تحول در زیرساخت ها و عقد قرارداد با شرکت های معتبر بین المللی برای راهکارهای سازمانی تا توسعه سبد محصولات و ورود به بازار سرویس های دیجیتال.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید، تفاوت اپراتور دیجیتال با یک اپراتور سنتی در 10 بُعد مورد تاکید قرار گرفته است:
– مدیریت شبکه
– امنیت سرویس ها
– داده محوری
– تاکید بر API
– سبد محصولات دیجیتال
– توسعه اکوسیستم
– بازآفرینی مدل کسب و کار اپراتور
– فرهنگ دیجیتال
– تنوع کانال ها
– تجربه مشتری

 

طیف این موارد مجدداً تاکید می کند که تحول دیجیتال، پدیده ای اجتماعی-فنی بوده و نمی توان تنها یک بخش از آن را پیش گرفت. محصول دیجیتال بدون داده محوری امکان پذیر نیست و مدیریت شبکه بدون در نظر داشتن ریسک های امنیتی، نقطه ضعف سازمان محسوب می شود. دسته بندی این گزارش به تنهایی می تواند نقشه راه تحول دیجیتال شرکت های مخابراتی را معین کند، جایی که از زیرساخت های فنی تا کانال های ارتباطی با مشتریان، باید از رویکردهای منفعلانه، به حوزه هایی بدل شوند که در هر تعامل، با کمک جمع آوری یا تحلیلگری داده، ارزشی خاص نه تنها برای مشتری (C)، بلکه برای اکوسیستم (B) نیز ایجاد نماید.