چگونه کارکنان سازمان را برای سفر دیجیتال آماده کنیم؟ – بخش دوم و پایانی


در مطلب قبلی (لینک در انتها)، برخی از عواملی که در آماده سازی کارکنان سازمان به منظور موفقیت برنامه های تحول دیجیتال نام برده شده بود، معرفی شد. در این مطلب، نکات باقی مانده را معرفی خواهم کرد.

6- تنها 49 درصد از کارکنان با این گزاره موافقند: «من در ارتباط با تصمیم های مهم سازمان، اطلاعات کافی دارم» (انرگیج، 2019). این موضوع نشانگر آن است که سازوکارهای شفافیت، هنوز در سازمان ها راه درازی در پیش دارد. کارکنان تا زمانی که دلیل یک اقدام را به خوبی متوجه نشوند، نمی توانند با تمام ظرفیت در راستای تحقق آن تلاش کنند.

7- به طور میانگین، یک کارشناس سازمان، دو و نیم ساعت در روز برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیازش، زمان صرف می کند. بی نظمی پایگاه های داده سازمان و نبود سازوکارهای حکمرانی داده، نه تنها منجر به هدر رفت زمان کارکنان می شود، بلکه خطر عدم انطباق داده ها در خروجی محصولات سازمان را به همراه خواهد داشت.

8- عصر کرونا، پدیده دورکاری را بیش از پیش با اهمیت جلوه داده است. به همین منظور سازمان ها باید برنامه های مشخصی برای تعامل موثر با ایشان داشته باشند. یکی از چالش های کارکنان ریموت، حس «بی تعلقی به سازمان» است که با توجه به شرایط کرونایی دنیا، نیاز به برنامه ریزی دقیق و عملیاتی است.

9- یکی از چالش های شرکت های بزرگ در دیجیتالی سازی، عدم ارتباط مناسب واحد های مختلف (سیلوها) با یکدیگر است. از این جهت بسیاری از شرکت ها، با راه اندازی کمیته های عملیاتی، سعی در کاهش فاصله ها و افزایش سرعت تغییرات مورد نظر دارند. 95 درصد از شرکت ها، سیلویی بودن را از چالش های اصلی تحول دیجیتال برمی شمارند (کانکارنسی، 2016).

10- حفاظت از سلامت روان کارکنان در طی پروژه های این چنینی یکی از مهمترین وظائف مدیران ارشد سازمان است. اینباکس هایی مملو از دستورالعمل های اجرایی جدید، ویدئوهای آموزشی و فایل های پی دی اف، می تواند منجر به زدگی کارکنان از فرایند دیجیتالی سازی سازمان و به تبع آن، عدم همکاری آن ها شود. طیف توجه (attention span) کارکنان محدود است و محتواهایی که در اختیار آن ها قرار میگیرد، باید به خوبی تسویه شود.

برای مطالعه بیشتر، مطلب زیر مفید خواهد بود:
https://blog.smarp.com/digital-transformation-dx-how-to-get-your-employees-ready

پ.ن: لینک بخش اول مطلب
http://smhosseininasab.ir/1703/