موانع تحول دیجیتال موفق از نگاه جین راس

تحول دیجیتال نه تنها هزینه های گزافی به سازمان تحمیل می کند، بلکه زمان زیادی از سازمان را به خود اختصاص می دهد و در صورت عدم تحقق اهداف، این زمان تلف شده محسوب میشود و سازمان را از رقابت با سایرین عقب خواهد انداخت. جین راس جین راس (پژوهشگر دانشگاه MIT) در کتاب خود به چند چالش اساسی که باعث شکست تحول دیجیتال می شود اشاره می کند. این موارد، 3 بعد طراحی سازمانی، یعنی انسان، ابزار و فرایند را تحت تاثیر خود قرار می دهد:


1- اهداف بزرگ و مبهم: در سازمان های بزرگ که فاصله زیادی بین رهبران و کارشناسان وجود دارد، معمولا یک چالش بزرگ، تعیین اهداف نامعلوم است. برای مثال مدیر ارشد یکی سازمان بیان می کند که باید سیستم ERP در یک بازه زمانی مشخص، در سازمان پیاده شود؛ بدون آن که شاخص های سنجش، دلیل این اقدام و وضع موجود در قبال پیاده سازی چنین سیستمی مورد بررسی و تبیین قرا بگیرد. در حالی که خروجی های تحول دیجیتال باید مشخص و در دسترس باشند. شاید بد نباشد پس از تعیین هدف، دست خود را روی نام شرکتتان گذاشته و ببیند این هدف، آیا به اندازه ای مشخص و دقیق تعیین شده که تنها مختص شرکت شما باشد یا صرفا یک عبارت کلی و همه گیر است؟


2- داده ناکافی و ناقص: سیستم های جدید، نیاز به داده های تمیز، عملیاتی و آنلاین دارند. همچنین فرایند کسب داده نیاز به بازطراحی اساسی دارد. در صورتی که کاربران به داده ها اعتماد نداشته باشند، بهترین ابزار و فرایند ها فایده ای نخواهند داشت و اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد. به همین دلیل سرمایه گذاری روی سازوکارهای حاکمیت داده از اقدامات لازم در این زمینه می باشد.


3- مقاومت به استانداردهای سازمانی: گاهی واحدهای سازمان به دنبال سیستم هایی هستند که بیشتر نیازهای واحدی آن ها را برآورده می کند و توجهی به نمای کلان سیستم های سازمانی ندارند. این موضوع از مواردی است که باید توسط مدیران ارشد با آن مقابله شده و از آن جلوگیری شود، چرا که منافع یک گروه به تمام سازمان ارجحیت داده شده است.


4- زیرساخت های موجود کند و ضعیف: سیستم های قدیمی، توان پشتیبانی از سیستم ها و خدمات دیجیتال را ندارند و سازمان ها باید به دنبال عبور از سیستم های فعلی به سمت سیستم های جدید باشند. معمولا این موضوع، با توجه به سختی و هزینه های زیاد آن، در اولویت سازمان ها نیست، اما تا زمانی که سیستم های خوبی برای راه اندازی راهکارهای سازمانی وجود نداشته باشد، اقدامات تحول دیجیتال در وضعیت غیر ایده آلی قرار خواهند داشت.


5- ساختار حکمرانی نامتوازن و ناهماهنگ: مالکان فرایند ها، منطقا باید بتوانند که تغییرات مورد نیازشان را در طول و عرض سازمان ایجاد کنند، اما غالبا چنین اتفاقی رخ نمی دهد و سیاسی کارهای سازمانی و تلاش برخی از مدیران، به منظور حفظ قدرت خویش، منجر به عدم تحقق اهداف خواهد شد.


باید توجه داشت که بی توجهی به هر کدام از این چالش ها، حتی در صورت تحقق چشم انداز دیجیتال سازمان، طول عمر کوتاهی برای آن وضعیت مطلوب رقم زده و مجدد سازمان وضع سابق بازخواهد گشت.