عاقبت تحول دیجیتال، بدل شدن به یک شرکت نرم افزاری است.

یک فکت) سازمان هایی که به درستی تحول دیجیتال را محقق سازند، تبدیل به یک کسب و کار «نرم افزاری» خواهند شد. در بیانی دیگر، کسب و کارهای دیجیتالی موفق، در هسته (core) خود، یک شرکت نرم افزاری هستند! 

 

یعنی مهم نیست که شما در چه صنعتی فعالیت می کنید؛ صنعت دارویی، صنعت معدن، خودروسازی یا پوشاک، اگر به دنبال دیجیتالی شدن هستید، باید به دنبال بدل شدن به یک شرکت نرم افزاری باشید. اما گذار از ساختاری سنتی و لَخت به مجموعه ای چابک و پویا، تنها یکی از چالش های پیش روی شماست. 

 

تفاوت نرم افزارها با محصولات سنتی، در سرعت بالای تغییرات آن هاست. چنین محصولاتی به شدت مشتری محور هستند و شایستگی های مخصوص به خود را طلب می کنند. 

 

پس اگر به دنبال یک سازمان دیجیتال هستید، باید یک سازمان چابک نرم افزار محور بسازید، یا از خیر چالش های بازآفرینی خود گذشته و روزهای آخرِ بی سر و صدایی را در دفتر خود سپری کنید.

 

 

* این مطلب از کتاب «Designed for digital» الهام گرفته شده است.