تجربیاتی از یک سفر دیجیتال (مورد AT&T)

در دنیای نقشه راه های پیچیده و رقابت های در هم تنیده، توجه به سادگی، نکته ای حیاتی (و معمولا فراموش شده) برای سازمان هاست. به گفته ساپنا جاین (لیدر تحول دیجیتال AT&T)، تحقق تحول دیجیتال در گرو تعهد به سادگی در امور است.

وی در مصاحبه خود بیان می کند که پیش از آغاز سفر دیجیتالشان، شرکت AT&T قریب به 6000 اپلیکیشن و سیستم مختلف داشته که به صورت سیلویی فعالیت می کردند. سیستم های لگاسی یکی دیگر از چالش های سفر دیجیتال این اپراتور بوده اند که با تشکیل اکوسیستمی پیچیده، تعامل بسیار کمی میان این سیستم ها دیده می شد. جزیره ای کار کردن هر سیستم، علاوه بر افزایش هزینه های سازمان، تجربه بدی برای کاربران (چه کاربران برون سازمانی و چه درون سازمانی) ایجاد نموده.

ساپنا جاین، تمرکز بر حداقل سازی (یا بهتر بگوییم: ساده سازی) این سیستم ها و ایجاد تعامل حداکثری مابین آن ها را یکی از مهمترین اهداف تحول دیجیتال بیان می کند.

یکی دیگر از نقاطی که باید با رویکرد ساده سازی تحت تاثیر قرار می گرفت، ورک فلوها و فرایندهای سازمانی است. AT&T به منظور سنجش ارزش هر اقدام در سازمان، از «مثلث ارزش ها» استفاده می کند و تاثیر و ارزش آن فعالیت را بر مبنای این سه عامل می سنجد:
– تجربه مشتری
– رشد سودآوری
– کاهش هزینه ها
این سه، معیار غایی سودمندی یک فعالیت برای AT&T است. با این نگاه، شاخص های عملکردی شرکت از 100 به 3 کاهش پیدا کرده است. رویکرد ساده سازی در بحث شاخص های راهبردی سازمان نیز قابل مشاهده است.

یکی دیگر از نکات بسیار مهم تحول دیجیتال این شرکت، تعجیل نکردن در بحث اتوماسیون فرایندها بود. یکی از مواردی که غالبا در نقشه راه های تحول دیجیتال مشاهده می شود، گذار به خودکارسازی فرایندها، بدون طراحی فاز «بازآفرینی/بازطراحی» آنهاست. تا زمانی که هدف واقعی فرایند، مخاطب آن و تسکی که انجام می دهد، با دقت مورد بررسی و بازطراحی قرار نگرفته باشد، خودکار سازی آن فایده ای نخواهد داشت. سریعتر و قشنگتر انجام دادن کارهای بیهوده، یکی از آفت های تحول دیجیتال است.

موضوع مهم دیگر در گفته های رهبر تحول دیجیتال AT&T، ایجاد ماموران تغییر دیجیتال در سازمان با هدف حفظ «ضرب آهنگ تحول در سازمان» می باشد. این افراد که از حوزه های عملیات، فروش و پشتیبانی مشتریان انتخاب شده اند، به دلیل نزدیکی به لایه ارزش آفرین (مشتریان)، به خوبی می توانند خروجی ای که تحول دیجیتال برای آن ها داشته را مورد بررسی و رصد قرار داده و با سازوکاری که برای این ماموران تغییر طراحی شده، فیدبک خود از عملکرد اقدامات دیجیتال سازمان را گزارش خواهند داد.

طبق معمول، چالش مدیریت و حاکمیت داده، بزرگترین چالش در بُعد فناورانه این شرکت مخابراتی بوده. مبحث داده از مفاهیم غامض تحول است؛ چرا که تمام سازمان ها به حیاتی بودن آن پی برده اند، در عین حال پیچیدگی آن منجر به اخلال در فرایندهای تحول شده است.


لینک این مصاحبه در این لینک قابل دسترسی است.