قبل از تحول، چه اتفاقاتی می افتد؟

در حال مطالعه شماره اخیر مجله MIT Sloan Management Review، به یک تبلیغ از موسسه مشاوره دیلیویت برخورد کردم که با وجود این که هدفش جذب مشتری است، اما خلاصه وار به یک نکته مهم تحول دیجیتال پرداخته بود: تحول چه زمانی اتفاق می افتد؟

تعبیر من از این تبلیغ چنین است:
تجربه گری داشته باشید (Pilot)،
تجربه گری داشته باشید (Pilot)،
تجربه گری داشته باشید (Pilot)،
از کسب نتیجه مطمئن شوید (Prove)،
حالا نوبت گسترش اقدام به ذی نفعان سازمان است (Scale).

در انتهای این تعبیر، جمله جالب دیگری آورده شده: «فناوری های نوظهور به صورت آنی خلق ارزش نمی کنند». واقعیت آن است که تحول دیجیتال مفهومی بسیط است که برای هر سازمان، بروز خاصی دارد. برای کاهش ابهام آن و پیدا کردن بهترین نسخه برای کسب و کارتان، نیاز به تجربه کردن، آزمودن و صد البته خطا کردن خواهد بود، و این فرایند یک روزه و یک ماهه و بعضاً یک ساله، به دست نخواهد آمد.

به یاد جمله ای از فیلم Interstellar افتادم، جایی که پروفسور برند در جواب کلافگی یکی از شخصیت های فیلم از نرسیدن به نتیجه و امتحان کردن راه های مختلف می گوید:
“It only has to work once.”
به نظر تحول دیجیتال هم چنین ذاتی دارد…