به دنبال «دیجیکال» شدن

«بین اند کمپانی» هر چند سال یکبار، وضعیت ابزارهای مدیریت سازمانی (از جمله CRM یا TQM) را ارزیابی می کند و میزان استفاده و رضایت کاربران آن ها را می سنجند. قابل توجه است که در این ارزیابی، تحول دیجیتال به عنوان یکی از این ابزارها معرفی شده است که در رده بندی 2018، رتبه نهم از برترین ابزارهای مورد استفاده در دنیا را به خود اختصاص داد.

این موسسه تحول دیجیتال را سفری به منظور تحقق ارزشی «دیجیکال [1]» (تلفیقی از دیجیتال و فیزیکال) می داند که این ارزش، نه در محصول، بلکه در شئون مختلف سازمانی نیز بروز خواهد داشت.

در نمودار زیر که از این گزارش برداشت شده، فاصله بین «استفاده از ابزار» و «رضایت کلی از ابزار» نمایش داده شده است. شکاف موجود در این نمودار، از جنس بیم و امید است. بیم از آن جهت که عدم تحقق اهداف و چشم اندازهایی که سازمان های دیجیتال ترسیم کرده اند، به معنای نرسیدن به هدف و به تبع آن یا هدر رفتن منابع یا از عرصه خارج شدن سازمان می باشد. اما امید این نمودار در آن است که شیب ملایم در آینده نزدیک بتواند ارزش بامبو واری که تحول دیجیتال نوید آن را داده است، برای سازمان محقق شود.

به نظر میرسد تفاوت بین این دو مسیر متفاوت، عزم راسخ مدیران ارشد سازمان به تحمل سختی ها و افت و خیز ها، به امید تحقق ارزش دیجیکال باشد.


پ.ن: لینک گزارش موسسه بین اند کمپانی:
https://www.bain.com/contentassets/f8361c5cd99e4f40bbbf83c17d6a91b9/bain_brief-management_tools_and_trends.pdf


[1] Digical®