ابزارهای مدیریت استراتژیک در تحول دیجیتال

تحول دیجیتال، به عنوان مفهومی نسبتا نوظهور در حوزه های مدیریتی، به تنهایی می تواند بیانگر پارادایم شیفتی در نحوه برنامه ریزی استراتژیک باشد، اما به دلیل همین سبقه کم، ابزارهای متنوعی در سبد خود ندارد. برخی معتقدند که ابزارهای مدیریت استراتژیک قابلیت استفاده در عصر دیجیتال و استراتژی های دیجیتال را دارند.
در مقاله فرناندز-ویدال و همکاران که در سال 2022 منتشر شد، به ابزارهایی که شرکت های بزرگ (در این کیس، شرکت های نفتی و گازی) در ارتباط با تحول دیجیتالشان استفاده نموده اند، اشاره شده است. در فایل زیر، لیستی از ابزارهای مدیریت استراتژیک که در طرح های تحول دیجیتال چنین شرکت هایی مطرح است، بیان شده است. همانطور که مشاهده می شود، با توجه به نمونه هایی که از این ابزارها در گذشته استفاده کرده اند، بدنه دانشی قابل توجهی برای رهبران تحول دیجیتال، در هنگام استفاده از این ابزارها موجود است که می تواند احتمال موفقیت آن را به مراتب افزایش دهد.

پ.ن: در این مقاله، همانند بسیاری از مقالات دیگر، به چالش های حکمرانی تحول دیجیتال و تاثیر آن در عدم نتیجه گیری تحول، تاکید شده است.