تجربه به زبان ساده (ویدئو)

ما در عصر تجربه زندگی می کنیم. دیگر محصولات و خدماتی که سازمان ها به ما ارائه می کنند، اهمیتی ندارد، بلکه تجاربی که آن ها برای ما رقم می زنند، حائز توجه هستند. ایجاد یک تجربه جذاب برای مشتریان، یکی از مولفه های اصلی تحول دیجیتال می باشد. در این ویدئو به تبیین مفهوم تجربه می پردازم. این ویدئو، بخشی از ارائه بنده در موسسه مهرالبرز در مورد موضوع «تجربه دیجیتال دانشجو» در تاریخ 1 مردادماه 97 می باشد.