مقاله «اخلاقیات در بیگ دیتا»

در این مقاله تلاش شده تا چالش های رعایت اخلاقیات در عصر دیجیتال، مخصوصا در حوزه بیگ دیتا (کلان داده) بررسی شود و در پایان آن، راهکاری برای شرکت های فعال در این حوزه ارائه گردد. به نظر می رسد در عصری که سرعت و چابکی در تغییرات اساسی در سازمان ها، حرف اول را می زند، اخلاقیات اولین قربانی این سرعت خواهند بود. برای دانلود این مقاله که در سال 1398، در نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار منتشر شد، روی دکمه زیر کلیک کنید.

سرفصل‌های این مقاله عبارتند از:

-بیگ دیتا چیست؟

-نگرانی های اخلاقی پیاده سازی بیگ دیتا در سازمان

-تاثیر بیگ دیتا در تحول ساختار دانش سازمان

-بی طرفی و دقت بیگ دیتا

-آیا داده بیشتر به معنای داده بهتر است؟

-حدود استفاده اخلاقی از داده برای کسب نتیجه

-وعده های بیگ دیتا برای سازمان ها

-اخلاق در بیگ دیتا از منظر مکاتب فلسفی

-چالش های بیگ دیتا در عصر حاضر

-آیا برای اخلاق گرایی در بیگ دیتا دیر شده است؟