10 اقدام حیاتی برای مدیران ارشد تحول دیجیتال

«تحول دیجیتال تنها در صورتی موفق خواهد بود که با رهبری مدیر عامل و با رویکرد بالا به پایین در سازمان آغاز شود» این بخشی از کتاب «تحول دیجیتال: بقا و تلاش در عصر انقراض کسب‌وکارها» بود که به نکته بسیار مهمی اشاره کرده است. راهبری صحیح عامل اصلی استمرار و تأثیرگذاری تلاش‌های حوزه تحول دیجیتال در شرکت‌ها خواهد بود.


در بخشی از این کتاب، 10 اقدام برای رهبران تحول‌گرای سازمانی معرفی شده که در ادامه معرفی شده‌اند:

1- از تیم معاونت تجربه مشتری به عنوان قوای محرک تحول دیجیتال سازمانتان استفاده کنید.

2- مدیر ارشد دیجیتال را به عنوان حکمران تحول دیجیتال در زمینه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی تعیین نمایید.

3- با در نظر داشتن مفهوم «تحول» (به عنوان دگرگونی اساسی)، از رویکرد بهبود تدریجی برای بردهای سریع استفاده کنید تا به مرور فرهنگ ارزش‌آفرینی در تمامی اقدامات سازمان نهادینه گردد.

4- تمرکز خود را بر ارزش‌آفرینی اقتصادی برای سازمان معطوف کنید.

5- در کنار بهبودهای تدریجی، استراتژی کلان تحول دیجیتال خود را تعیین کرده و جاری‌سازی آن را آغاز کنید.

6- نقشه راه عملیاتی تحول دیجیتال خود را تبیین نموده و آن را به سمع و نظر ذی‌نفعان سازمانی برسانید. هر اندازه که درک سازمان از چشم‌انداز تحول دیجیتال بهتر باشد، احتمال موفقیت این طرح افزایش می‌یابد.

7- شرکای تجاری خود را در سفر دیجیتال با دقت انتخاب کنید. نگاهی مرکب از «ارزش‌آفرینی» و «همکاری بلندمدت» داشته باشید.

8- به دنبال ترویج فرهنگ تحول‌خواهی و نوآوری در سازمان باشید.

9- مفاهیم عصر دیجیتال را به تیم رهبری سازمان بیاموزید.

10- به شدت روی «خودآموزی» و ابزارهای مورد نیاز آن سرمایه‌گذاری کنید. بازآموزی کارکنان و ارتقای سطح سواد دیجیتال آن‌ها از عوامل بسیار مهم موفقیت تحول دیجیتال خواهد بود.