دفتر تحول دیجیتال دولت ترکیه

معمولا در سراسر دنیا (و نه فقط کشورمان)، بخش دولتی نسبت به سایر حوزه ها، کند تر و دیرتر به روندهای روز دنیا پی می برند. تحول دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست و با وجود گفتارهای متعدد در زمینه دولت دیجیتال، هنوز تا تحقق کردار در این زمینه فاصله است. 

در چند روز اخیر که در حال جمع آوری داده برای یک مقاله بودم، به یک مورد جدید برخوردم؛ دفتر تحول دیجیتال کشور همسایه مان، ترکیه. چشم انداز و اطلاعات جالب توجهی در این وبسایت بارگذاری شده بود که قطعا برای علاقه مندان حوزه حکمرانی تحول دیجیتال و دولت دیجیتال جذاب خواهد بود. دفتر تحول دیجیتال ترکیه از سال 2019، پیرو فرمان اجرایی ریاست جمهوری این کشور و با شعار «ترکیه دیجیتال؛ جایی که فرایندهای دولتی ساده و تسهیل شده اند» آغاز به کار کرده و پروژه های متعددی (از جمله پروژه داده باز دولت) در آن تعریف شده است. 

لینک وبسایت: 

https://cbddo.gov.tr

یکی از نکات جالب دفتر تحول دیجیتال کشور ترکیه، چارت سازمانی آن بود که دسته بندی دقیق و خوبی از مفهوم تحول دیجیتال در سطح حاکمیتی نموده بود.