داده و استراتژی؛ ترکیبی برنده برای سازمان

تحلیلگری داده و استراتژی به نظر ترکیب نام آشنایی برای این حوزه نیست، اما در دنیای که داده ها، بسیاری از فرایندهای سازمانی را خودکار ساختند، حوزه های دیگر نیز به تبع شفافیت داده های مورد نیازشان، از این حوزه کمال بهره را می برند. شاید استفاده از داده برای ارتقا بازاریابی، فروش و یا تولید بیشتر در سازمان ها جا افتاده باشد، اما به کارگرفتن همین داده ها در فرایندهای تدوین استراتژی سازمان، در حال رشد و خودنمایی است.
استراتژی در انتهای مسیر خود، نیازمند تصمیم گیر های اساسی و بعضاً شهودی است، اما استراتژیستی که از داده برای این تصمیمات استفاده کند، برتری مشخصی نسبت به باقی رقبا خواهد داشت.

در گزارش مکنزی که چند ماه قبل منتشر شد، این 4 مزیت برای استفاده از تحلیلگری داده در فرایندهای استراتژیک سازمان نام برده شده است:

– کاهش جانبداری در تصمیمات: بسیاری از استراتژیست ها، داده های درونی شان (دانسته های شخصی یا تجارب) را نسبت به داده های بیرونی (حقایق و فکت ها) ارجحیت می دهند. برای مثال، اگر یکی از اهداف سازمان شما رسیدن به درآمد سالانه ایکس میلیارد ریال است، دانستن تعداد شرکت هایی که در بازه زمانی مشخص چنین درآمدی داشته اند، خالی از لطف نیست.

– نمایاندن فرصت ها یا تهدیدات جدید به ذی نفعان: بسیاری از داده های
تصمیم سازی در سازمان ها، به صورت رایگان در وب موجود بوده و با کمک آن، امکان شناسایی بازارهای تخصصی (نیش مارکت) و تحلیل تاثیر یا نیاز به جذب آن مشخص خواهد شد.

– تشخیص زودهنگام روند های مختلف (چه روند های فناورانه و چه روندهای کسب و کاری): رویکردهای چابک در تدوین استراتژی بدل به واقعیت این حوزه شده اند. امروزه تدوین استراتژی های بلند مدت از اقبال کمتری برخوردار بوده، چرا که روندهای برافکن تبدیل به طبیعت بازار امروز دنیا شده اند و سازمان هایی که دائما در حال پایش روندهای نوظهور هستند، امکان مدیریت و کنترل آن را خواهند داشت. (نمونه ای از این موضوع در داشبورد زیر قابل مشاهده است. یک سازمان در حال رصد بازار یک محصول خاص با استفاده از تعداد پتنت، مقالات و شبکه های اجتماعی است.)

– شناسایی روابط پنهان موجود در اکوسیستم سازمان: مسائل دنیای کسب و کار، به صورت ایزوله قابل بررسی نیستند و باید هر چالش یا اقدام را به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار داد. استفاده از مدل های مختلف تحلیل سیستم به ذی نفعان کمک می کند تا در تصمیم گیرهایشان، تمامی فاکتور های مهم را در نظر بگیرند. مدل های تحلیلی قادر به رونمایی از روابطی هستند که با تجربه ترین مشاورین نیز، از وجود و تاثیر آن ها اطلاعی ندارند. 

ــــــــــــــــــ
برای مطالعه بیشتر:
https://lnkd.in/dMEXEG5