مولفه های آمادگی سازمان برای دیجیتالی شدن از نگاه مکنزی

سال 97 در تیم دیتیجی، گزارشی تحت عنوان بررسی آمادگی سازمانی صنعت بانکی برای دیجیتالی شدن تهیه و تدوین کردیم. در این گزارش با پرسش از خبرگان این حوزه و تحلیل اطلاعات، به مدلی که آمادگی سازمان های این صنعت را مشخص می کرد، رسیده بودیم.

در این مدل که تحت عنوان اهرم های تحول دیجیتال از آن یاد کردیم، 5 حوزه استراتژی، رهبری، فرهنگ، مهارت و فناوری های تحول آفرین به عنوان حوزه های کلان آمادگی سازمان برای سفر دیجیتال مشخص شد. در همین گزارش برای تک تک این ابعاد راهکارها، مولفه‌های جزئی تر و موردکاوی های متناسبی نیز آورده بودیم. (برای دانلود گزارش روی لینک زیر کلیک کنید)

 

 

چند روز پیش در یکی از مقالات مکنزی (2021)، به تیتری آشنا برخوردم که به 9 ویژگی سازمان های آماده برای تحول دیجیتال اشاره می کرد. نکته جالب آن بود که هشتاد درصد نکات مطرح شده در آن با گزارش ما در دیتیجی تطابق داشت و خاطرات خوب یک دستاورد عالی برایم مجددا زنده شد.

این دو مدل را در تصویر زیر مشاهده می کنید (مدل دیتیجی در گزارش آن به صورت کامل تشریح شده است).